Press "Enter" to skip to content

Vad är kultur?

Vad innebär kultur? Den här sidan kommer att handla om olika typer av kultur och hur man kan se på begreppet på flera sätt. Idag förknippar många kultur med något som vi utövar i samhället eller som vi vill bevara från tidigare generationer. För att veta exakt vad kultur är får vi gå tillbaka till det latinska ordet “cultura” som kan betyda både bildning och odling.

Man kan säga att kultur handlar om mänsklig aktivitet och kan delas upp som uttryck av de livsmönster som särpräglar människan; värderingar, språk, konst och institutioner som överförs från generation till generation. Kultur kan alltså bestå av de religioner, ritualer, den moral och de klädesplagg vi gett utryck för genom århundraden. Det är också den höga kulturella förmågan som vi tycker särskiljer människan från andra arter på jorden.

Kultur i relation till omgivningen

Samspelet mellan människan och dess omgivning gör att kultur uppstår. Individer måste samarbeta, och genom det komma överens om ett gemensamt språk, hur man löser olika problem och vilka olika verktyg man ska använda. På så sätt kan vi definiera oss själva och sätta oss in i historien. Genom kultur kan vi alltså utvecklas då vi får inblick i hur våra förfäder levde, se likheter och skillnader, och sedan kunna utveckla nya sätt att leva på.

Det är ofta genom till exempel konst, teater, musik och litteratur som kulturen tar sig uttryck, men i takt med att samhället förändras kommer även andra uttryckssätt att bli betydelsefulla, som spelkultur.

Kultur i vårt samhälle

Just spel har funnits i alla tider som nöje och ett sätt för människor att koppla av och umgås. Därför är spel ett bra exempel på kultur och människans förmåga att hela tiden utvecklas. Även om vi fortfarande utövar klassiska sporter eller spelar kortspel så sker mycket spelande i dag över Internet, där vi får känslan av att spela med eller mot andra. Det går som exempel spela casino och poker på nätet där man sitter med andra riktiga människor. Man skulle kanske kalla det en sub-kultur. Det går att spela med riktiga pengar eller med låtsats pengar. Man behöver inte ens registrera ett konto, utan man kan spela casino utan konto direkt via t.ex. mobil Bank ID eller Trustly. Uttagen sker nästan direkt om man råkar vinna.

Kulturevenemang är också ett sätt att aktivera sig och ta del av sitt samhälle och samtiden. Därför känner vi oss ofta nöjda när vi tar del av ett evenemang där vi får en överblick över det senaste inom vår kultur. Ett sätt att utöva kultur gemensamt är konstutställningar, där vi tillsammans och var för sig kan ta del av kända konstnärer eller samtida konst. Genom en utställning om svenska konstnärer kan vi exempelvis känna att vi har något gemensamt, då vi kan känna samhörighet genom miljö, språk eller konstnärens sätt att uttrycka sig.