Press "Enter" to skip to content

Varför behöver vi kultur?

Eftersom kultur är ett brett begrepp med flera utgångspunkter innebär det att vi kan konsumera kultur utan att vi är aktivt medvetna om det. Den mat vi äter kan ge uttryck för en kultur, svensk eller från ett annat land. Ibland är vi inte ens medvetna om att maträtten ursprungligen kommer någon annanstans ifrån.

Samma sak med de traditioner som finns i alla länder, som också ger uttryck för olika typer av kultur, religion och historia. Exempelvis jul och påsk som firas i stora delar av västvärlden men på lite olika sätt. Både maträtter och traditioner är ett sätt för oss att enas som samhälle genom att sluta upp bakom gamla seder.

Kultur som inspirerar och har ett ekonomiskt värde

Vi både konsumerar och producerar kultur, och som konsumenter kan vi exempelvis konsumera en stad med högt historiskt värde. Vi går på museer, äter lokal mat, tittar på arkitektur samt besöker gamla kyrkor och tempel. Kultur har en enorm attraktionskraft idag, vilket gör vissa kulturhistoriskt intressanta städer och platser välbesökta och attraktiva, även rent ekonomiskt. Ofta skapar en kulturell stad även en mer attraktiv plats att leva på som gör att staden hela tiden utvecklas.

Vi behöver också kultur för att inspireras och ge möjlighet att uttrycka oss själva. Därför kan vi skriva böcker, spela teater eller producera musik för att uttrycka oss, men även konsumera kultur för att inspireras, bli berörda och lära oss mer om oss själva och omvärlden.

Kultur som förenar

Kultur är också något som förenar ett samhälle. Biblioteket är till exempel i Sverige öppet för alla. Varje kommun har ett bibliotek och här finns både böcker och tidningar samt musik och film att låna hem både för barn och vuxna.

Vi skaffar oss också ceremonier för livet i sig, som dop, födelsedag, bröllop och begravning vilket har en kulturell betydelse för både samhället och individen, och firas på olika sätt beroende på vart i världen du befinner dig.

Värdet av kultur

När man pratar om värdet av kultur brukar man emellertid prata om de olika konstarterna. Regeringen ger till exempel varje år stöd till olika typer av kulturinstitutioner, som muséer och biografer. Det har forskats på värdet av kultur, och studier har visat att kultur kan öka vår hälsa. Vi blir delaktiga i något och får nya upplevelser som kan främja kreativiteten.

Musik

Varför behöver vi musik? Enligt forskning från Karolinska institutet stärker musik hälsan och vi blir friskare eftersom vi får utlopp för de känslor vi har inom oss. Blir vi påtvingade musik så stärker det så klart inte hälsan, vi måste uppleva njutning och se musiken som positiv. Även att uttrycka musik, som att sjunga eller spela ett instrument kan stärka dig som person. Att sjunga kan till exempel få dig att känna dig mer avspänd men kan också ge dig energi. En slags positiv stress som samtidigt ger känsla av lugn och ro. Att lyssna på musik kan alltså väcka olika känslor inom dig men även stänga ute brus och därmed minska stress.